Diriginti

ANUL SCOLAR 2014-2015
DECIZIA NR.28/09.09.2014

Clasa a- IX-a A MITACHE ELVIRA
Clasa a- IX-a B ENACHE FLORIN
Clasa a- IX-a C MITRESCU ELENA
Clasa a- IX-a D ULEIA MAGDALENA
Clasa a- IX-a E CONSTANTIN LEANA
Clasa a- IX-a F CHERCIU STEFAN
Clasa a- X-a A FENOGHEN ANTOANETA
Clasa a- X-a B POAP SANDA
Clasa a- X-a C MARINESCU DANA
Clasa a- X-a D MANOLE VIOLETA
Clasa a- X-a E RADUCU CECILIA
Clasa a- X-a F MARIN NICOLETA
Clasa a- XI-a A PIRVU DANIEL
Clasa a- XI-a B MATEESCU LUCRETIA
Clasa a- XI-a C NITU MARIA
Clasa a- XI-a D OLTEANU LAVINIA
Clasa a- XI-a E PUSCASU MIHALEA
Clasa a- XI-a F STOIAN DANIEL
Clasa a- XII-a A PREDESCU GHEORGHE
Clasa a- XII-a B NUTA FLORIN
Clasa a- XII-a C NECULAE CRISTINA
Clasa a- XII-a D LAZARESCU ROMANTA
Clasa a- XII-a E BAJANARU MADALINA
Clasa a- XII-a F TOMA CARMEN
Clasa a- XII-a G SERBAN GHEORGHE

DIRECTOR,
Prof. N. Tarcomnicu