Proiecte

Vocea Elevului
Obiectivul general

 • Informarea operativa a elevilor si educarea lor prin intermediul unor mijloace moderne de comunicare, precum si asigurarea unei ambiante potrivite varstei, in pauzele din cadrul programului scolar.
 • Posibilitatea de a influenta in sens pozitiv grupurile defavorizate.

Activitatile propuse, in ordinea in care se vor desfasura

 • Pentru viitorul scolii, incepeti cu noi! – activitate de informare asupra modului de implementare a proiectului.
 • Vizitarea posturilor de radio din orasul Targoviste si Bucuresti- activitate de informare asupra modului de organizare si functionare a unui post de radio.
 • Reporteri de teren- activitate de colectare a informatiilor din teren.
 • Secretul succesului- activitate de tip interviu.
 • “Omul care aduce cartea”- activitate de tip recenzie a unei opere literare.
 • “Cunoaste-te pe tine insuti”- activitate de tip concurs.
 • Ziua tinerelor vlastare- activitate sub forma unei transmisii in direct.

Rezultate
Analizand diversitatea de informatii din toate domeniile de activitate ce se poate asigura cu ajutorul acestui post de radio scolar, se preconizeaza ca se vor obtine urmatoarele rezultate:

 • dezvoltarea la cel putin 200 din elevii implicati in acest proiect, a competentelor de comunicare prin utilizarea tehnologiilor moderne de informare si comunicare.
 • 150 de elevi vor colabora pentru a realiza activitatile propuse.
 • egalitatea sanselor de a avea acces la informatii, prin micsorarea decalajului dintre invatamantul rural si cel urban, la cel putin 300 din numarul elevilor din scoala.
 • ancorarea a peste 150 de elevi la realitatea sociala regionala, locala si la viata unitatii scolare din care fac parte.
 • responsabilizarea unui numar de peste 100 din totalul elevilor din scoala, in cadrul procesului de invatamant.
 • 30 elevi vor participa pentru a realiza reportaje care sa prezinte aspecte de pe parcursul proiectului.
 • 15 elevi vor colabora in cadrul colectivului de redactie al postului de radio
 • 100 de parinti vor participa la cel putin o activitate din cele propuse.

Indicatori si modalitati de masurare a subproiectului

 • cel putin 70% din numarul elevilor din scoala vor lucra in echipa si isi vor asuma diferite responsabilitati.
 • cel putin 75% din numarul elevilor, vor asculta programul postului de radio, prezentat in pauze.
 • cel putin 80% din elevi, vor avea abilitati de comunicare, de investigare, de selectare si de prelucrare a informatiilor de pe teren, din diverse sectoare de activitate.
 • 50% din numarul elevilor din scoala vor fi influentati in mod pozitiv.
 • cel putin 50% din numarul parintilor si unor membrii ai comunitatii locale vor participa la activitatile initiate de scoala.

Evaluarea rezultatelor proiectului se va face prin:

 • realizarea de fise de observare,fise de avaluare, chestionare, pliante, afise.
 • inregistrari audio cu echipamente performante.
 • realizarea unei colectii de preferinte muzicale(top al melodiilor preferate).
 • fise de monitorizare a fiecarei activitati pentru asigurarea feedback-ului si luarea unor masuri de imbunatatire a acestora.
 • interviu, portofolii, cutia de sugestii.
 • rezultate obtinute la concursurile artistice si sportive.
 • procese verbale de participare la activitati artistice si sportive.
 • rapoarte de evaluare lunare.
 • rapoarte de evaluare intermediare.
 • raport final de evaluare.
Brosura

 

Brosura Vissarion